Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bao giờ Việt Nam nhất thể hóa chức Chủ tịch nước với Tổng Bí Thư?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ben le nơi gửi Australia :

Phải gọi là "lưởng thể"(Thể là thể chế) hoặc "lưởng chế" (Chế đây là thể chế) chứ không phải gọi là lưởng tính(không có tính gì trong cái thể chế được)tiếng Việt của mây ông TS ngày nay đả hỏng rồi!
Tìm hiểu thì đây là mô hình của VNCH trước đây đả phối hợp cái ưu điểm của CHẾ độ Tổng thống hay được gọi là Tổng Thống CHẾ.Tượng trưng là Hoa-kỳ đứng đầu và thể chế "Đại nghị Westminter"Tượng trưng là Anh Quốc.Đi một vòng để trì trệ cho đất nước đến 42 năm sau ngày thống nhất vả 72 năm sau khi ăn cướp chính quyền mới được để mắt đến để thua sút các nước chung quanh mình và nay cả xứ Cam ,Lào củng có quà nhiều điểm hơn mình về lảnh vực Chính trị củng như KT.

19/06/2017 20:17

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

VN can nhat the hoa de bot quan lieu hanh chanh cong kenh ...con Dan phai nai lung nuoi Dang roi nuoi chinh phu nhung khong ai chiu trach nhiem khi co chuyen sai trai....

13/06/2017 22:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang