Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Formosa ‘được’ chất vấn trong giới hạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dân Xóm Lưới nơi gửi Hà Tỉnh :

Người dân miền trung hãy tự đặt câu hỏi:
-Biển miền trung hiện nay không còn cá chết?
hay thực chất:
-Biển miền trung hiện tại không còn cá, để bị chết?

16/06/2017 09:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang